Jezus, o Vreugde voor wie vindt

Gezongen versie; arrangement: Bob Sorem

Instrumentale versie; arrangement: Bob Sorem

Gezongen SATB versie; arrangement: Bob Sorem
Instrumentale versie; arrangement: Bob Sorem
Alleen begeleiding; arrangement: Bob Sorem

Bladmuziek in PDF

 

Jezus, O Vreugde Voor Wie Vindt.midi

Midi(-karaoke) gemaakt door Bob Sorem

Bij het lied worden nogal wat referenties opgegeven, veelal bekende Bijbelteksten. Zo zegt Jezus over Zichzelf in Joh. 6:35: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.

 • Exodus 17:1-7
 • Deuteronomium 8:5-9
 • Psalm 36:9-10
 • Psalm 42:1-2
 • Psalm 63:1-2
 • Psalm 100:5
 • Psalm 107:9
 • Spreuken 8:17
 • Jesaja 55:1-7
 • Jesaja 58:10
 • Jeremia 29:13
 • Joël 2:32
 • Mattheüs 4:1-16
 • Mattheüs 7:7-11
 • Mattheüs 11:25-30
 • Marcus 14:22-25
 • Lucas 1:78-79
 • Lucas 11:9-10
 • Lucas 24:13-35
 • Johannes 1:1-18
 • Johannes 1:43-51
 • Johannes 3:35-36
 • Johannes 4:5-42
 • Johannes 6
 • Johannes 7:34-39
 • Johannes 8:12
 • Johannes 9:1-41
 • Johannes 12:35-36
 • Johannes 12:46
 • Johannes 14:1
 • Johannes 14:6
 • Johannes 15:10-11
 • Johannes 16:24
 • Johannes 20:20
 • Johannes 20:24-29
 • Handelingen 2
 • Handelingen 26:18
 • Romeinen 10:8-13
 • Romeinen 13:8-14
 • 1 Korinthe 1:9
 • 1 Korinthe 6:12-20
 • 2 Korinthe 4:6
 • Efeze 3:17-19
 • Filippenzen 4:19
 • Kolossenzen 1:13
 • Kolossenzen 3:11
 • 1 Thessalonicenzen 5:1-11
 • Hebreeën 11:6
 • Hebreeën 13:8
 • 1 Pettrus 1:8-9
 • 1 Pettrus 2:9
 • 1 Petrus 3:3
 • 2 Petrus 1:3
 • Openbaring 7:17
 • Openbaring 21:5-8
 • Openbaring 22:17

Jezus, o Vreugde voor wie vindt

1. Jezus, o Vreugde voor wie vindt,
Licht van de mensen, Levenskracht,
Brenger van heil voor ’t mensenkind
die zocht, die Hem als redder zag.

2. Uw waarheid houdt voor eeuwig stand:
U verlost iedereen die roept,
dwalenden neemt Hij bij de hand,
zondespijt wast Hij met Zijn bloed.

3. Wij proeven U, o levend Brood,
vieren Uw zege op het kwaad;
wij drinken wijn, bloed van Uw dood,
’t zorgt dat de ziel Uw licht doorlaat.

4. Verlangen wij vaak rusteloos
naar inzicht waar ons lot heen leidt:
zien we_Uw vergeving eindeloos,
Zijn hand leidt naar geborgenheid.

5. Jezus, verlaat ons nimmermeer,
open ons hart, zuiver ons brein;
jaag ’t duister weg, breng ommekeer,
laat Uw licht steeds aanwezig zijn.

Originele Latijnse titel : Jesu, dolcedo cordium
Engelse titel: Jesus, Thou joy of loving hearts
Meer info over de Engelse versie:
https://hymnary.org/text/jesus_thou_joy_of_loving_hearts

Geschreven door: St. Bernard of Clairvaux (Latijn) (~1160) (publiek domein)
Muziek: Henry Williams Baker (1854); melodie: Quebec (Hesperus)
Engelse tekst: Ray Palmer (1858)
Nederlandse vertaling: Johan Komrij (2023)

Je wordt aangemoedigd en hebt toestemming dit lied te dupliceren en te delen voor alle doeleinden zonder winstoogmerk (zoals gezamenlijke aanbidding, presentaties, liedboeken, websites, exemplaren om weg te geven).
Voor ander gebruik graag contact opnemen met Nieuwe Hoop Muziek.
Hartelijk dank!

Nederlandse vertaling: Johan Komrij
Je kunt me volgen op Facebook.

Subscribe
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments